S K A U T I

     Jsou starší věkovou skupinou (11 - 15 let) chlapců ve skautingu. Kluci se seznamují se základními dovednostmi jak přežít v přírodě a jak se správně chovat ke svému okolí. Důležité je prohlubování spolupráce i schopnosti samostatného řešení problémů. V poslední době se skauti stále víc zapojují také do charitativních akcí.
     Všichni chlapci tvoří tzv. oddíl. V našem případě je to 3. chlapecký oddíl, nebo také Trojka. Oddíl vede dospělá osoba. V oddíle jsou kluci rozděleni do několika skupin (družin), ve kterých pracují a soutěží. Starší pomáhají mladším a nově příchozím. Nejzkušenější člen družiny se o ní stará a nazývá se rádce. Aby na to nebyl sám vybere si z družiny svého pomocníka podrádce.
     Skauti mají právo nosit skautský kroj. Ten se pozná podle hnědého šátku a zelené šňůrky. Znakem skautů je lilie.
     Ti nejlepší, kteří vydrží v oddíle i po 15 roku svého života mohou přejít mezi rovery.