Intercamp je mezinárodní akce pro skauty ve věku 11 až 16 let. V roce 2013 proběhl v Nizozemsku (17.-20.5.2013) a náš oddíl organizoval výpravu za Ostravu. Z 3300 účastníků z různých zemí Evropy jich bylo 230 z České republiky. Naše ostravská výprava měla 38 členů.

Jaká místa jsme navštívili
   - Würzburg - německé město s kamenným mostem podobným našemu Karlovu mostu
   - Brusel - hlavní město Belgie a centrum Evropské unie
   - Waterloo - místo posledního boje císaře Napoleona
   - Cadier en Keer - místo v Nizozemsku, kde se konal Intercamp

Oficiální stránky akce    - www.intercamp2013.nl/live/index.php/cz              Fotogalerie Trpaslíci              Fotogalerie Krťa

           
Děkujeme za finanční podporu výpravy Moravskoslezkému kraji