V L Č A T A

     Jsou nejmladší věkovou skupinou (6 - 11 let) chlapců ve skautingu. Hlavní náplní vlčat jsou hry a poznávání okolí opět formou her. Na celém světě tato věková kategorie má za základ knihu Rudyarda Kiplinga - Kniha džunglí. Z ní vychází celý systém vlčat.
     Všichni chlapci tvoří tzv. smečku. V našem případě je to 3. smečka vlčat - Trpaslíci. Zkráceně si říkáme Trpaslíci. Smečku vede dospělá osoba - Akéla. Ve smečce jsou kluci rozděleni do několika skupin (šestek), ve kterých pracují a hrají hry. Starší pomáhají mladším a nově příchozím. Nejzkušenější člen šestky se o ní stará a nazývá se šestník. Aby na to nebyl sám vybere si z šestky svého pomocníka podšestníka. Nad šestkami bdí Mauglí, což je starší člen ve věku 15-18 let. Ten by měl být dobrým přítelem všech vlčat, tak jako ve výše zmiňované knize. Akélovi pomáhají další osoby např. Balů, Rakša apod. Tento systém učí chlapce spolupracovat ve skupině a rozvíjí komunikaci.

Háthí      Vlčata mají právo nosit vlčácký kroj. Ten se pozná podle žlutého šátku a šňůrky. Žlutá barva symbolizuje radost a úsměv vlčat. Znakem je hlava vlka na žlutém poli.
     Velmi důležitý pro život vlčat ve smečce i mimo ní je zákon: "Naší snahou nejlepší buď čin", který jim říká, když už něco děláš, dělej to jak nejlépe umíš a dovedeš. Prací ve smečce se kluci připravují na přechod mezi skauty.

Baghéra       Balů