Vítejte

na stránkách 3. smečky vlčat Trpaslíci a 3. oddílu Zdeňka Nováka

Smíšený oddíl Trpaslíci mají nyní bohužel kapacity oddílu skoro vyčerpané. Můžeme příjmout pouze dvě děti ve věku 5-6 let mezi benjamínky, kteří mají schůzky ve středu. Starší zájemci (7-10 let) budou zapsáni na list náhradníků.

Skautský oddíl 3. oddíl Zdeňka Nováka může příjmout ještě dva chlapce (5.-9. třída).

Kdo jsme?
     Trpaslíci jsou smíšeným oddílem, který patří do největší dětská organizace v naší republice s názvem Junák - český skaut, z. s., která spadá pod WOSM (chlapecký kmen světové organizace skautského hnutí). Hlavní snahou Junáka je vychovat sebevědomé a odpovědné mladé lidi, kteří obstojí v životě. Oddíl pracuje nepřetržitě dvacátým prvným rokem a patří k nejúspěšnějším oddílům zaměřujícím se na vlčata (mladší školní věk). Od školního roku 2010/2011 jsme se rozšířili i o kategorii skautů (starší školní věk 11-15). V roce 2018 jsme obnovili 3. oddíl Zdeňka Nováka, kam chodí tito starší chlapci. Oba oddíly úzce spolupracují. Od školního roku 2020/2021 přijímáme i dívky ve věku 5 - 10 let.

Kdo může být našim členem?
      Členy benjamínků jsou dívky a chlapci navštěvující poslední ročník MŠ ne 1. třídu ZŠ (5 - 6 let).
      Členy Trpaslíků jsou dívky a chlapci navštěvující základní školu (7 - 10 let).
      Členy 3. oddílu Zdeňka Nováka jsou chlapci navštěvující základní nebo střední školu (10 - 17 let).

Co děláme?
     Naši členové tráví jedno odpoledne týdně na dvouhodinové schůzce v klubovně, kde jsou pro ně připravené různé hry a úkoly, které souvisí s právě realizovaným projektem. Přibližně jednou za čtrnáct dní se koná víkendová akce s různým zaměřením (turistickým, kulturním, sportovním, estetickým, sociálním, humanitárním, ...).

Co nabízíme?
     Každé léto je pro členy oddílu připraven skautský tábor v délce trvání dvou až tří týdnů, kde si všichni zúročí své poznatky z celoroční práce, při pobytu v přírodě na zdravém vzduchu. V roce 2022 se třítýdenní tábor konal na našem tábořišti v Dědově. foto

V čem může skauting pomoci?
     - ve výchově k samostatnosti
     - v rozvoji kompetencí potřebných pro práci v týmu
     - v prevenci sociálně patologického chování
     - naučí správné chování v mimořádných situacích
     - ve smysluplném trávení volného času

Kdo s dětmi pracuje?
      Vedoucí mají zkušenosti s práci s dětmi a prošli speciálními kurzy s pedagogickým zaměřením. Jeden z vedoucích je profesionální pedagog.

Kde nás najdete?
     Klubovnu najdete v Ostravě - Svinově u Hornbachu. Protože je naše klubovna je na dobře přístupném místě, naši chlapci dojíždí z celé Ostravy (Poruba, Bělský les, Marianské Hory, ...). Ke klubovně náleží i část zahrady, a proto jsme za pěkného počasí vždy venku.

Jak nás kontaktovat?
      Telefonicky nebo emailem. Aktuální kontakty naleznete na těchto stránkách. Můžete přijít také každé úterý v 15:30 před ZŠ Bulharskou, nebo v 16:00 přímo ke klubovně.
     Ve školním roce 2022/2023 budou schůzky Trpaslíků (chlapců) probíhat v úterý (16:00-18:00).
     Ve školním roce 2022/2023 budou schůzky benjamínků probíhat ve středu (16:00-17:30).
     Ve školním roce 2022/2023 budou schůzky Trpaslíků (dívek a druhé skupiny chlapců) probíhat ve čtvrtek (16:00-18:00).
     Schůzky 3. oddílu Zdeňka Nováka probíhají ve čtvrtek od 16 do 18 hodin.