Vítejte

na stránkách 3. smečky vlčat Trpaslíci a 3. oddílu Zdeňka Nováka

Oddíl vlčat Trpaslíci už zapisuje pouze náhradníky, kteří by mohli být přijati až po uvolnění místa.
Skautský oddíl 3. oddíl Zdeňka Nováka může příjmout ještě čtyři chlapce (5.-9. třída).

Kdo jsme?
     Trpaslíci jsou chlapeckým oddílem, který patří do největší dětská organizace v naší republice s názvem Junák - český skaut, z. s., která spadá pod WOSM (chlapecký kmen světové organizace skautského hnutí). Hlavní snahou Junáka je vychovat sebevědomé a odpovědné mladé lidi, kteří obstojí v životě. Oddíl pracuje nepřetržitě sedmnáctým rokem a patří k nejúspěšnějším oddílům zaměřujícím se na vlčata (mladší školní věk). Od školního roku 2010/2011 jsme se rozšířili i o kategorii skautů (starší školní věk 11-15). V roce 2018 jsme obnovili 3. oddíl Zdeňka Nováka, kam chodí tito starší chlapci. Oba oddíly vedou stejní vedoucí, a proto oddíly úzce spolupracují.

Kdo může být našim členem?
      Členy Trpaslíků jsou chlapci navštěvující základní školu (6 - 11 let).
      Členy 3. oddílu Zdeňka Nováka jsou chlapci navštěvující základní nebo střední školu (11 - 17 let).

Co děláme?
     Naši členové tráví jedno odpoledne týdně na dvouhodinové schůzce v klubovně, kde jsou pro ně připravené různé hry a úkoly, které souvisí s právě realizovaným projektem. Přibližně jednou za čtrnáct dní se koná víkendová akce s různým zaměřením (turistickým, kulturním, sportovním, estetickým, sociálním, humanitárním, ...).

Co nabízíme?
     Každé léto je pro členy oddílu připraven skautský tábor v délce trvání dvou až tří týdnů, kde chlapci zúročí své poznatky z celoroční práce, při pobytu v přírodě na zdravém vzduchu. V roce 2019 se třítýdenní tábor konal na našem tábořišti v Dědově. foto

V čem může skauting pomoci?
     - ve výchově k samostatnosti
     - v rozvoji kompetencí potřebných pro práci v týmu
     - v prevenci sociálně patologického chování
     - naučí správné chování v mimořádných situacích
     - ve smysluplném trávení volného času

Kdo s dětmi pracuje?
      Vedoucí mají zkušenosti s práci s dětmi a prošli speciálními kurzy s pedagogickým zaměřením. Jeden z vedoucích je profesionální pedagog.

Kde nás najdete?
     Klubovnu najdete v Ostravě - Svinově u Hornbachu. Protože je naše klubovna je na dobře přístupném místě, naši chlapci dojíždí z celé Ostravy (Poruba, Bělský les, Marianské Hory, ...). Ke klubovně náleží i část zahrady, a proto jsme za pěkného počasí vždy venku.

Jak nás kontaktovat?
      Telefonicky nebo emailem. Aktuální kontakty naleznete na těchto stránkách. Můžete přijít také každé úterý v 15:30 před ZŠ Bulharskou, nebo v 16:00 přímo ke klubovně. Ve školním roce 2019/2020 budou schůzky Trpaslíků probíhat i ve středu.
      Schůzky 3. oddílu Zdeňka Nováka probíhají ve čtvrtek od 17 do 19 hodin.